שרשרת האספקה

ספק שירותים לוגיסטיים - 4PL

4PL הינו אינטגרטור/חברת ייעוץ גלובלית בעלי יכולת מוכחת לריכוז משאבים, יכולות וטכנולוגיות של ארגונים נוספים, וזאת בכדי לתכנן, להקים ולהפעיל פתרונות מקיפים לשרשראות האספקה. ה-4PL הינו ארגון נפרד ומשמש כנתיב התקשורת הבלעדי בין הלקוח לספקי השירותים הלוגיסטיים האחרים.
קרא עוד
ספק שירותים לוגיסטיים - 4PL

מחסני הבונדד (ערובה)

מאמר זה עוסק ברשמים בנושא מחסן בונדד (ערובה) ותפעולו כפי שנהוג כיום במדינות רבות בעולם, בהשוואה לאופן תפעולו במדינת ישראל. 
קרא עוד
מחסני הבונדד (ערובה)

Logistic Performance Indicator - LPI

לאור העובדה ששרשראות אספקה גלובליות הן כל כך מגוונות ומורכבות, היעילות של הלוגיסטיקה תלויה בצורה רבה מאד ברמת השירותים הממשלתיים, ההשקעות הלאומיות והמדיניות הממשלתית. לפיתוח של לוגיסטיקה יעילה דרושים תשתיות מתאימות הכוללות נמלים ומסופי מטען, רשת כבישים ורכבות, פיתוח משטר ורגולציה לשירותי הובלה ועיצוב ויישום יעיל של נהלי ייבוא, ייצוא ומכס.
קרא עוד
Logistic Performance Indicator - LPI

עשרת המפתחות להצלחת שרשרת האספקה הגלובלית

הגלובליזציה של הכלכלה העולמית ושרשראות האספקה מתקדמות במהירות שיא בימים אלו. צמיחת הסחר העולמי, לצד גידול בקצב תנועת הסחורות באוויר בים וביבשה מביאה להכפלת היקפי הסחר הגלובלי כל 7 -5 שנים. מאמר זה מרכז את 10 המפתחות להצלחת שרשרת האספקה הגלובלית, מסמך שהורכב מלמידה ממושכת ומהפקת לקחים מנסיונם של אחרים.
קרא עוד
עשרת המפתחות להצלחת שרשרת האספקה הגלובלית

העולם השטוח ומשמעות הגלובליזציה

"העולם הוא שטוח" הוא ספרו של העיתונאי והפובליציסט האמריקני תומאס פרידמן, המתאר את הגורמים המשטחים את העולם. כלומר, הגורמים לעולמנו להראות קטן וללא העקמומיות הנראית של העולם העגול. המפתח לכך, עפ"י פרידמן הוא הגלובליזציה. במאמרו, סוקר מנכ"ל חברת A.G.S, יצחק דנה, את תהליכי הגלובליזציה.
קרא עוד
העולם השטוח ומשמעות הגלובליזציה

לוגיסטיקה Vs שרשרת האספקה

מאמר זה דן במושגים 'לוגיסטיקה' ו-'שרשרת האספקה', במשמעותם ובקשר הבלתי נפרד ביניהם. 
קרא עוד
לוגיסטיקה Vs שרשרת האספקה

משרשראות אספקה למעגלי אספקה

ארגונים יכולים ליצור ערך, לקצץ בעלויות, ולהקטין את החשיפה למחירים לא יציבים של סחורות ושל חומרי-גלם באמצעות שימוש חוזר במשאבים והפחתת עלויות לכל יחידת תפוקה. כיום, אנו עדים ליישום גישות קלאסיות, כגון: ייצור רזה (Lean Production) וניתוח תהליכי זרימת החומר והמידע (Material and Information Flow Analysis) בתהליכי האספקה. בהיבט הניהולי, אפשר להגדיר מונח חדש - ניהול מעגלי האספקה (Supply Circle Management) ניהול זה תורם להעלאת פריון המשאבים.
קרא עוד
משרשראות אספקה למעגלי אספקה

התפתחות השירותים הלוגיסטיים מ-3PL ל-5PL

מאמר זה בא לעשות סדר במונחי ה-Outsourcing הלוגיסטי, ומציג את התפתחות הענף מ-1PL ל-5PL. בנוסף, המאמר מתייחס לרקע בו התפתח כל אחד מהספקים, ומציין מהו תרומתו לשרשרת האספקה. Outsourcing נמצא כמגשר על מצבים של חוסר באמצעי ביצוע עצמיים, מפחות השקעות ברכוש ואמצעים, משפר את תזרים המזומנים ומוסיף ערך לבעלי המניות.
קרא עוד
התפתחות השירותים הלוגיסטיים מ-3PL ל-5PL

Three Ways to Grow Your 3PL

טכנולוגיות לוגיסטיות הן "מוצר חם" כיום בקרב ספקים של שירותים לוגיסטיים – LSP. שיפור תפוקות ורווחיות, החזר השקעה מהיר, הוכחת יכולת לוגיסטית מובהקת בכל תנאי שוק, אלו הם הנושאים הרלוונטיים כיום למנהלים ולמקבלי החלטות בתחום המרכזים הלוגיסטיים ומערכות ההפצה בשרשרת האספקה.
קרא עוד
Three Ways to Grow Your 3PL

המשך גידול בפעילות והכנסות של חברות ה-3PL

אחד הטרנדים המשפיעים ביותר על הגידול בפעילות ה-3PL's הינו שוק ה-E-Commerce. הלקוחות מוסרים לחברות ה-3PL's את המפתחות העיקריים להצלחת התהליך העסקי שלהם בביצוע כל תהליכי שרשרת האספקה הנדרשים. 
קרא עוד
המשך גידול בפעילות והכנסות של חברות ה-3PL