E-Commerce

e-Commerce & Logistics

בארצות בהן הכלכלה והמסחר מפותחים מאוד, הE-Commerce מייצג את הדרגה הגבוהה של מסחר והפצה רב-ערוצית: Omni-Channel\Multi-Channel. ביצוע הליכי לוגיסטיקה המותאמים לעידן ה-E-Commerce מחייב מערכות מחשוב לוגיסטיות ותקשורת ברמה גבוהה המטפלות ב-Big Data ומבצעות מעקב מלא אחר כל האספקטים המסחריים והלוגיסטיים.
קרא עוד
e-Commerce & Logistics

Logistics of the last mile

"המייל האחרון" הוא מושג בתחום ההפצה הלוגיסטית, ומתאר את הדרך האחרונה שהמשלוח עושה ממרכז ההפצה ליעד הסופי. קיימים אתגרים רבים בתחומי ה-E-Commerce וכן בתחום ההפצה B2C אשר קשורים ל"מייל האחרון", כגון היבט המשלוח לבית הצרכן שמהווה חלק בלתי-אמצעי מחווית הקנייה של הלקוח.
קרא עוד
Logistics of the last mile

ASN: צפוי לך משלוח

המונח Advance Ship Notice - ASN מתאר מידע מראש על משלוח הצפוי להגיע, הכולל נתונים מזהים על הספק, הזמנת הרכש, אמצעי השילוח וההובלה, סוג כמות ואיכות האריזה ופרוט המוצרים שנשלחו. המונח שייך לניהול שרשרת האספקה הגלובלית ומיושם כ-"Best Practices" בתהליכים לוגיסטיים בשרשרות האספקה המקומיות. 
קרא עוד
ASN: צפוי לך משלוח