תכנון פונקציונלי

חברת AGS מציעה ללקוחותיה מגוון שירותים בתחום התכנון הפונקציונלי למחסנים ומרכזים לוגיסטיים, לרבות:

 • תכנון אופן העמדת המבנה על גבי המגרש
 • תכנון שטח האתר, כניסות ויציאות
 • תכנון פתחים, רמפות ומשווי גובה
 • תכנון גובה המבנה ושיפועי הגג
 • תכנון סוג הרצפה ואיכותה SFF
 • תכנון תאורה במחסן וצרכי חשמל
 • תכנון אזורי תפעול ושירותי ערך מוסף
 • תכנון מערכות אחסון ושינוע
 • תכנון כמויות, מיקומי אחסון ותפוקות
 • תכנון שיטות תפעול קבלה, אחסון, ליקוט והפצה
 • תכנון זרימת המוצרים