תכנון פונקציונלי

AGS מבצעת תכנון לוגיסטי פונקציונלי המבטיח ללקוחותינו

  • יותר לוגיסטיקה בפחות נדל"ן ומבנה
  • אופטימיזציה לוגיסטית של משאבי כוח אדם ואמצעים
  • לוגיסטיקה מוכוונת תוצאות
  • LOGISTIC IN MOTION