תכנון וייעוץ לוגיסטי

AGS מבצעת תכנון וייעוץ לוגיסטי על מנת לסייע ללקוחותינו

  • לשמור על המוצרים שלהם
  • לעבוד בצורה יעילה
  • לנהל משאבים כ"א ואמצעים בצורה אופטימלית
  • להקטין עלויות של תנועות אחסון והפצה